Att rita landskap är en sak, att se till att bygget blir av är en annan.

Den person som ser till att arbetet blir rätt utfört är en landskapsingenjör.

Landskapsingenjören arbetar med att bygga och förvalta stadens gröna miljöer och det tätortsnära landskapet. Det
innebär bland annat projektering, anläggning, skötsel av parker, bostadsområden och trädgårdar. Landskapsingenjörens kunskaper efterfrågas också för kretsloppslösningar, ekologiskt byggande, naturvård och i arbete med rekreationsområden.

  LIR, en organisation med många möjligheter LIR, en riksorganisation för landskapsingenjörer och trädgårdstekniker

Aktuellt

Förlängning av anmälningsperiod

Eftersom anmälningstiden för årets Landskapsingenjörsdag varit något kortare än normalt har nu Planeringsgruppen beslutat att förlänga anmälningstiden till den 8 Januari 2016.

Läs vidare