Att studera till landskapsingenjör i Alnarp

Utbildningen är treårig där de första två åren är gemensamma. Programmet innehåller många handledda moment som kräver att man deltar aktivt i undervisningen. Innehållet i utbildningen är en blandning av teori och praktik och ger en kandidatexamen med möjlighet till vidare studier.

De första två åren ägnas åt att bygga upp en bred grund av kunskap kring mark och växter, datorbaserad projektering, ekonomi, trädgårdshistoria och skötsel av park- och naturmarker. Delar av undervisningen sker i grupp och i projektform.

Under det tredje året ges möjlighet att fördjupa kunskaperna genom valbara kurser inom de ämnen man läst under de första två åren eller att bredda kunskaperna med t.ex. vattenbyggnad, landskapsvård, kyrkogårdsförvaltning, golfkurser m.m. Under årskurs tre kan man läsa praktikkursen som bedrivs på en arbetsplats inom branschen. Det är också under årskurs tre som man genomför ett självständigt arbete, vilket ger möjlighet till ytterligare fördjupning och kan vara ett sätt att knyta kontakter med yrkeslivet eller leda vidare mot påbyggnadsutbildningar.

– SLUs programbeskrivning

Röster från utbildningen

Jakob Åhlander

Berätta om din utbildning.

– Utbildningen passar för de som vill jobba med trädgård och landskap i offentliga utemiljöer. Men även för de som vill jobba med trädgård i liten skala. Det är bra med arbetslivserfarenhet sedan tidigare för att kunna tillgodogöra sig all kunskap, men det är inget krav.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Det bästa med utbildningen är att den ger en oerhörd bredd, med många möjligheter till olika delar av yrket, så beskriver Jakob Åhlander sin treåriga utbildning till Landskapsingenjör vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Alnarp .

Varför ville du läsa just detta?

– För att jag har jobbat nära en landskapsingenjör innan, han och hans fru som för övrigt också är landskapsingenjör inspirerade mig till att vilja läsa vidare. Och så har jag arbetat i branschen sedan tidigare såg det som ett naturligt steg att ta, att utvecklas som person och få en högre utbildning.

Hur är utbildningen upplagd?

– Under de första två åren är det mestadels teori med några inslag av praktik, exkursioner och övningar. Man läser ganska övergripande under den här tiden och fördjupar sig mer under det tredje året, där man väljer kurser för att skapa sin egen inriktning.

Drömjobbet, när du om ett år tagit din kandidatexamen?

– Ett jobb där jag kan påverka min egen framtid. Mitt drömjobb är att projektera offentliga miljöer, landskap och trädgårdar för att sedan anlägga dem. Att driva mitt eget företag och känna att jag gör konkreta saker runt omkring oss som består.