Att studera till landskapsingenjör i Alnarp

Utbildningen är treårig där de första två åren är gemensamma. Programmet innehåller många handledda moment som kräver att man deltar aktivt i undervisningen. Innehållet i utbildningen är en blandning av teori och praktik och ger en kandidatexamen med möjlighet till vidare studier.

De första två åren ägnas åt att bygga upp en bred grund av kunskap kring mark och växter, datorbaserad projektering, ekonomi, trädgårdshistoria och skötsel av park- och naturmarker. Delar av undervisningen sker i grupp och i projektform.

Under det tredje året ges möjlighet att fördjupa kunskaperna genom valbara kurser inom de ämnen man läst under de första två åren eller att bredda kunskaperna med t.ex. vattenbyggnad, landskapsvård, kyrkogårdsförvaltning, golfkurser m.m. Under årskurs tre kan man läsa praktikkursen som bedrivs på en arbetsplats inom branschen. Det är också under årskurs tre som man genomför ett självständigt arbete, vilket ger möjlighet till ytterligare fördjupning och kan vara ett sätt att knyta kontakter med yrkeslivet eller leda vidare mot påbyggnadsutbildningar.

– SLUs programbeskrivning