Schema för dagen

9.00 Mässan öppnar

9.159.30 Välkomnande i Aulan

9:30 – 10:15 Johan Nordström från Växtvärket, Naturmolnet – Från bombhål till grön medskapande mötesplats 

10:45 – 11:30 Anton Spets och Gustav Nässlander från Trädpodden, Hur vi kan och måste bli bättre på att kommunicera nyttan med offentlig grönska. 

12.00 – 13.00 Lunch

13:15 – 14:00 Bodil Åsberg från Fokus Grönt, Hållbar trädgårdsvård – från design till skötsel 

14:30 – 15:15 Tim Delshammar från VA SYD, Vatten i staden – men hur då?

15.30 Mässan stänger (nedplockning av montrar)

15.30 Mingel i Larkcaféet

18.00 Festmiddag med underhållning på Loftet, Alnarpsgården

22:00 Pabb