Landskapsingenjörsdagen 2020

9.00 Mässan öppnar

9.15 – 9.30 Välkomnande i Aulan

9.30 – 10.15 Föreläsning: Linda Hellberg, Helsingborgs stad – Invasiva arter

10.45 – 11.30 Föreläsning: Maria von Post & Johan Ekroos, Lunds Universitet – Grön infrastruktur för biologisk mångfald

11.30 – 13.15 LUNCH

13.15 – 14.00 Föreläsning: Pål Axel Olsson, Lunds Universitet – Olika gräsytor och deras betydelse i urbana miljöer för att bevara och visa biologisk mångfald

14.30 – 15.15 Föreläsning: Åke Hesslekrans & Ann-Mari Fransson, ℅ City – Ekosystemtjänster

15.30 Mässan stänger

15.30 Mingel i Larkcaféet, Alnarpsgården

17.30 -03.00 Fest på Loftet, Alnarpsgården (Biljett krävs)