Föreläsare 1

Lappset, Kajsa Mayrhofer (designer) och Josefin Wernestad (landskapsarkitekt). 

Inkluderande lekplatser med fokus på Neuropsykiatriska diagnoser.

Kajsa Mayrhofer är en industridesigner, specialiserad på trä som material, som jobbar med design av lek-, park- och sportprodukter i Lappsetkoncernen. Josefin Wernestad är landskapsarkitekt och team leader för projektgruppen på Lappset Sweden, med ansvar för ett gäng landskapsarkitekter och projektledare som ritar och bygger lekplatser. Vi har arbetat tillsammans i fem år på Lappset, där vi får utlopp för vår passion, att skapa aktiva mötesplatser för alla och få människor att må bättre. 

Under de senaste åren har vi gått djupare in i begreppet inkluderande design, och vi vill gärna uppmuntra blivande landskapsingenjörer och landskapsarkitekter att undersöka denna viktiga fråga mer. Ur ett demokratiperspektiv är just NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) mycket intressant, då det är så pass vanligt i befolkningen och det är något som vi på Lappset valt att fokusera extra på när vi skapar utemiljöer för barn.

Föreläsare 2

Thomas Randrup

Management of Urban Green Spaces.

Quality and Need for New Ways of Thinking

Thomas Randrup är professor i utemiljöförvaltning på SLU. Hans huvudsakliga forskningsområde är stadslandskapets styrning och förvaltning, med betoning på städernas grönområden. 

Thomas är utbildad landskapsarkitekt vid Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) i Köpenhamn och tog examen 1990. Därefter följde forskarstudier vid KVL, där det även blev en tid för studier vid Cornell University i USA. Efter sina studier har Thomas arbetat med tillämpad forskning om städernas träd och grönområden, som professor i parkförvaltning vid KVL, och även i den privata sektorn som konsult för företagen NIRAS och HedeDanmark. 

Han är hedersprofessor vid Köpenhamns universitet sedan 2009, utsågs till adjungerad professor vid SLU 2013, och är professor på deltid vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet sedan 2016.

Föreläsningen hålls på engelska. 

Föreläsare 3

Veg Tech, Erika Skytte af Sätra

Från vision till verklighet – så tar vi in naturen till våra städer. 

VegTech är en plantskola som har över 35 års erfarenhet av att odla vilda växter hämtade från den svenska naturen. I VegTechs produktutbud ingår olika typer av gröna tak och en mängd vilda ängs- och vattenväxter. Växterna tar plats i våra städer runt om i hela Norden som en del av arbetet med att gynna stadsnära ekosystemtjänster, såsom förbättrad dagvattenhantering, ökad biologisk mångfald samt främjande av människors välmående och hälsa.

Under presentationen kommer Erika att berätta om VegTechs odling och hur deras växter används på tak och mark inom grönt samhällsbyggande.

Föreläsare 4

Trädkontoret, Nicolaj Josephsson Branda.


GIS i praktiken för att skydda och bevara träd i urban miljö.

Nicolaj är landskapsingenjör med specialisering inom hanteringen av träd i urbana miljöer. Hans arbetsområden inkluderar riskbedömningar, utformning av skyddsplaner, projektering, trädplaner för kyrkogårdar och rådgivning. En central del av hans arbete involverar datainsamling från inventeringar, där han effektivt tillämpar GIS (geografisk
informationssystem) för att analysera och kartlägga trädens status.