Schema för dagen

9.00 Mässan öppnar

9.159.30 Välkomnande i Aulan

9:30 – 10:15 Föreläsare Tanja Hasselmark Mason (läs mer under föreläsare) 

10:45 – 11:30 Föreläsare Johan Slagstedt (läs mer under föreläsare) 

12.00 – 13.00 Lunch

13:15 – 14:00 Föreläsare Anna Maria Pálsdóttir (läs mer under föreläsare)

14:30 – 15:15 Föreläsare Linné Bergkvist (läs mer under föreläsare)

15.30 Mässan stänger

16.00 Mingel i Larkcaféet

17.30 Festmiddag med underhållning på Loftet, Alnarpsgården

22.00  Eftersläpp med DJ

00:00 Tack och Godnatt!