Schema för dagen

  1. 09:30-10:15 Lappset, Kajsa Mayrhofer och Josefin Wernestad 
  2. 10:45-11:30 Thomas Randrup
  3. 13:15-14:00 Veg Tech, Erika Skytte af Sätra
  4. 14:30-15:15 Trädkontoret, Nicolaj Josephsson Branda