AFRY skapar hållbara ingenjörs- och designlösningar. Vår erfarenhet är bred och spänner över alla delar i samhällsbyggandet – vi arbetar från tidiga skeden till detaljprojektering, i större skala såväl som i mindre. Vi drivs av att skapa smartare städer där livet optimeras avseende ytor, invånare och resurser och arbetar för att förbättra trafikflöden, användning av stadsrummet, trygghet för stadens invånare och att skapa en sundare miljö – för oss och för framtida generationer.

AFRY
Bara Mineraler AB

Bara Mineraler AB – Som marknadsledare har vi i mer än 20 år arbetat med Hekla® Pimpsten och utvecklat substrat för att göra utmanande växtplatser odlingsbara – regnbäddar, bjälklag, trädplantering och odlingslådor. Vi har också ett brett sortiment av marktegel i olika kulörer och format. Vår senaste innovation, rustika tegelmurar i färdiga moduler har nu på allvar börjat komma ut på marknaden. Med dessa moduler kombineras snabb anläggning med långsiktig användning.

CADO har ett klart mål – vi vill genom produktion och leverans av unika produkter, skapa harmoni och balans med respekt för våra kommande generationer.

Vi har i många år designat, producerat och levererat lekplatser, sport- och rörelseprojekt och utemiljö med professionell och kompetent rådgivning, hög service, unika produkter och exakt leverans i Sverige och Danmark. Vi vill vara den ledande samarbetspartnern inom design av utemiljö – och det förpliktigar. Därför har vi alltid fokus på våra grundvärderingar: trovärdighet, innovation & hållbarhet.

E-planta

E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade träd och buskar utvalda för svenskt klimat. Även virusfria fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning.

Väljer du E-märkta växter får du friska, pålitliga och odlingsvärda plantor som klarar vårt ofta tuffa svenska klimat år efter år.


Edge formar framtidens städer, infrastruktur och landskap – för livskvalitet i ett hållbart samhälle där människor vill vara ute.

Vi är kreativa och kompetenta arkitekter och ingenjörer inom landskap, infrastruktur, vatten och miljö. Vi tror på livskvalitet, kontinuitet och goda relationer. Därför är vi lika måna om våra medarbetare som våra kunder.

Vår vision är att få människor att komma ut genom att skapa attraktiva och hållbara miljöer för framtiden. On the edge.

Edge

Essunga Plantskola är växtleverantören mitt i Västergötland som drivs i tredje generationen sedan 1937. Vi disponerar 90 hektar mark där vi främst odlar alléträd, solitärbuskar och krukodlade buskar. Vår ambition är att hålla hög service och bästa kvalitet, vilket vi uppnår med att ha välutbildad personal samt kontinuerligt fortbilda våra 35 anställda. Våra främsta marknader är Norrland, Västergötland och Mellansverige där våra största kunder är entreprenadfirmor, kommuner och kyrkogårdar. Behöver växterna planteras, eller att vi medverkar på besiktningar så bistår vi även med det.

   

Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, FSK, är en yrkesideell intresseorganisation, fackligt och politiskt obunden, som är öppen för verksamma tjänstemän i ledande befattning inom begravningsverksamheten. FSK:s uppgift är att verka för god kyrkogårdskultur, rationell förvaltning samt forskning och utveckling inom branschen.

FSK engagerar sig i branschinriktade utbildningar för att säkerställa en kontinuitet av kompetent personal även i framtiden. Ansvariga inom kyrkogårdsområdet har en bred kompetens, både de gröna och kulturhistoriska värdena skall vårdas och utvecklas samtidigt som begravningsverksamheten skall fungera.

www.kyrkogardschefer.se


 

GH Form 

   

Grönyte Konsult säljer japanska beskärningsverktyg av högsta kvalitet med god hållbarhet, ergonomi och effektivitet. Vi har varit verksamma i trädgårdsbranschen sedan 1979 och haft agenturen för japanska Silkysågar i över 30 år. Vi saluför även japanska proffssekatörer från Golden Star och japanska blomsaxar från Chikamasa. Alla våra varumärken håller högsta kvalitet – såväl för proffs som privatpersoner.

Sedan 1948 har HAGS drivits av att skapa aktiva utomhusmiljöer för alla generationer. Mötesplatser där man kan leka, träna umgås och må bra. HAGS är en global leverantör av utomhusprodukter och hjärtat i verksamheten finns kvar där allt en gång började – i natursköna Aneby.

  

Hvilan Utbildning är Sveriges grönaste skola med anor från 1868. Vi bedriver gröna utbildningar inom Yrkeshögskolan, Komvux, arbetsmarknadsutbildning och gymnasieskolan – men även kurser och uppdragsutbildning för branschen. Våra skolor finns i Skånska Kabbarp, Lund, Stockholm, Norrköping, Uppsala och Örebro. Genom våra utbildningar förser vi branschen med efterfrågad arbetskraft och kompetensutveckling.

KOMPANs mål är att hjälpa våra kunder skapa hälsosammare och gladare samhällen. Grundaren av KOMPAN, Tom Lindhardt, var en konstnär som började designa skulpturer 1970. När han såg hur roligt barnen tyckte att det var att leka på hans konst, bestämde han sig för att skapa lekskulpturer åt dem. Idag är vi världsledande inom utomhuslek och träningsområden. Vi designar, tillverkar och installerar mer än 1 000 lekplatser och träningsområden varje månad i över 90 länder.

    

   


Vi ansvarar för Sverige när det kommer till Elgrillar. Vårt företag värnar om att alla skall kunna ha en aktivt uteliv, även rullstolsburna därför är grillarna designade så att alla kan använda dem. Att bygga en grillplats vid en lekpark skapar en park som alla känner sig välkomna i. Eftersom grillarna inte varken har rök eller eld är dessa perfekta att ha i bostadsområden där man träffas och umgås. Grillarna har tillverkats i över 50 år i Australien och nu är det våran tur att få dessa miljövänliga och brandsäkra grillar till Europa.
Vårt måtto är Trivsel Trygghet Tillsammans
Grillarna tillverkas i rostfritt stål och kan stå ute i vått som torrt.

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16000 medarbetare och en omsättning på 60 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Vi är verksamma inom fyra olika affärsområden; Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling.

Inom Anläggning finns Drift & Underhåll där vi bland annat ansvarar för skötsel av parker och planteringar, anläggningsarbete, renhållning, underhåll av lek- och badplatser, skötsel av slussar och hamnar, står för snöröjning samt yttre fastighetsskötsel.

I region Syd finns våra uppdragsgivare i Skåne, Blekinge, Halland, Småland samt Öland och Gotland.

Planter är ett projektverktyg för dig som jobbar professionellt med att planera och projektera landskap och trädgårdar.

Med Planter gör du bättre och smartare växtval, får ökad hållbarhet och säkrare leveranser.

Splendor Plant levererar trädgårdsväxter till hela Sverige i grossistled. Vår egen odling sker i Skåne men vi samarbetar med växtleverantörer från hela Europa.

Vi erbjuder våra kunder ett imponerande växtsortiment. Dessutom ligger hållbar odling och friska växter, genom Odla med naturen®, oss mycket varm om hjärtat.


   

   

Sveriges Stenindustriförbund, Sten, är stenindustrins branschorganisation.

Medlemmarna är företag i alla led, från brytning till försäljning och montering av naturstensprodukter. Även konsulter och leverantörer kan vara medlemmar.

Den gemensamma nämnaren är materialet natursten.

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, är ett politiskt och religiöst obundet branschförbund som arbetar för att främja en god begravningsverksamhet.

SKKF verkar för att tillvarata sina medlemmars intressen i begravnings- och krematoriefrågor. Främst genom information och utbildning. Men också genom att ta fram utredningar och att agera remissinstans i begravningsfrågor för bland annat regeringen och Svenska kyrkan. Samt att bevaka och informera medlemmarna om det som är aktuellt i branschen.

Medlemmar i förbundet är huvudmännen för begravningsverksamheten i Sverige. I huvudsak Svenska kyrkans pastorat och församlingar, men också Stockholms kyrkogårdsförvaltning som drivs av Stockholms stad och Tranås kyrkogårdsförvaltning som drivs av Tranås kommun. Samt ett antal samfund som exempelvis buddistiska gemenskapen och katolska- och judiska församlingen.

Team Tejbrant AB

Tidningen Utemiljö vänder sig till dig som yrkesmässigt arbetar med planering, anläggning och skötsel inom park, trädgård, kyrkogård, golfanläggningar och andra grönområden och utemiljöer. Vi har ett nära samarbete med branschens experter och med forskare inom den gröna sektorn. I varje nummer ingår Gröna Fakta som är en spännande fördjupning i för branschen intressanta ämnen. 

Tidskriften Landskap vill ge inblickar i den miljö som skapats av oss människor. Det gäller både för människorna som skapar den och för den design och det praktiska arbete som står för själva formandet.

Tidningen ges ut åtta gånger om året och ägs av Tejarps Förlag AB med säte i Klågerup. Den finns numera även som digital utgåva för dig som är prenumerant med ett arkiv som sträcker sig tillbaka till 2016!

Läs mer på www.tidskriftenlandskap.se

    

Försitt inte chansen att träffa Tönnersjö Plantskola, Sveriges kanske trevligaste trädodlare. Besök vår monter på LING-dagen och belönas med en praktisk bärpåse i återvunnet material. Och låt oss också berätta om:

– Aktuella jobber
– bjudande på Plantskolan
– Nya hemsidan
– Arbetet med Trädguiden 3:e upplagan med lansering Vintern 2023 

   

Mer stadsgrönska med naturliga växtsystem

Veg Tech erbjuder smarta växtprodukter och system för att skapa grönare städer. Våra färdigetablerade växtmattor och plantor är enkla att anlägga och har ett minimalt skötselbehov samt ger dig ett färdigt resultat från första dagen. Besök oss för att prata om gröna miljöer.

– Ängsmattor ger en blomstrande örtrik yta som främjar pollinatörer.
– Strandmattor ger erosionsskydd för sjöar och stränder.
– Pluggplantor skapar möjlighet för eget artval till ängsytan.
– Sedumtak, den vanligaste lösningen för gröna tak. Nu även med biokol!

Vi hjälper till på vägen mot drömmen om städer som är byggda och designade med gröna lösningar som löser framtidens utmaningar.

Tillsammans med arkitekter, ingenjörer, byggherrar och landskapsingenjörer hjälper vi till att skapa bättre och grönare stadsområden som ger en känsla av säkerhet och trivsel.

Med vår kunskap och erfarenhet om kvalitetssystem för trädplantering, kantavgränsningar och spaljéer hoppas vi kunna hjälpa till att bygga levande städer där alla känner sig glada, friska och trygga.