Om utbildningen

Att studera till landskapsingenjör i Alnarp

Landskapsingenjörsprogrammet är en treårig utbildning vid SLU.

De första två åren ägnas åt att bygga upp en bred grund av kunskap kring mark och växter, datorbaserad projektering, ekonomi, trädgårdshistoria samt skötsel av park- och naturmarker. Delar av undervisningen sker i grupp och i projektform.

Under det tredje året ges möjlighet att fördjupa kunskaperna genom valbara kurser inom de ämnen man läst under de första två åren eller att bredda kunskaperna med t.ex. vattenbyggnad, landskapsvård, kyrkogårdsförvaltning, golfkurser m.m. Under årskurs tre kan man läsa 15 p praktikkurs, som utförs på en arbetsplats inom branschen.