Hasselfors Garden AB

Vi kan gröna miljöer

Rätt jord är grunden till ett lyckat resultat med säker etablering och mindre underhåll. Vi på Hasselfors Garden förser de som ritar, anlägger och sköter grönytor korrekt rådgivning och rätt produkter. Besök oss i vår monter på LING-dagen så berättar vi om de olika egenskaperna, de olika råvarorna i recepten ger och hur vi t.ex. kan garantera att de är fria från rotogräs. Förutom de mer vanliga jordarna kan vi visa jord till växtbäddar för tak och bjälklag men också regnbäddar och substrat för urbana miljöer t.ex. Citykross med Biokol och kompost för träd i hårdgjorda ytor. Välkommen att se prover och diskutera växtbäddsuppbyggnad i vår monter!


Lappset Sweden AB

Lappset skapar mötesplatser för alla

Vi är en av Sveriges ledande tillverkare av lek-, park och träningsutrustning.
Lappset arbetar aktivt med att skapa inkluderande lekmiljöer där tillgänglighetsanpassning, lekvärde och säkerhet samverkar och där rörelse och hälsofrämjande aktiviteter ska vara tillgängligt för alla. Tillsammans kan vi göra skillnad för många barn, ungdomar och vuxna, oavsett förutsättningar.


Splendor Plant

Splendor Plant är partiplantskolan som säljer och levererar växter med prakt och livskraft till
professionella kunder i hela Sverige och norra Europa.
Vi är plantskolan som introducerar nya, spännande växtnyheter och koncept.
Vi erbjuder ett brett och spännande sortiment av:

 • Träd och häckväxter
 • Prydnadsbuskar
 • Solitärperenner
 • Barrväxter
 • Fruktträd
 • Bärbuskar
 • Klängväxter
 • E-plantor

Besök gärna vår hemsida www.splendorplant.se.

Odla med naturen är en del av Splendor Plant
Odla med naturens grundtanke är att jobba i samklang med, snarare än mot, naturen. Att
återställa balansen i jorden, och se till att den blir full av liv, igen. Och att optimera växternas
näringsupptagning på kort och lång sikt. Så att växterna vi odlar blir friska och näringsrika.
Odla med naturen ser på odlingssystem utifrån fem variabler; biodiversitet, markmikroliv,
markkemi, markfysik och fotosyntes. Genom att mäta och analysera samspelet mellan de
fem, får vi kunskap om tillståndet i odlingssystemet, och vad som krävs för att jorden och
växten ska må bättre. Mer kunskap hjälper oss på vägen mot livskraftiga jordar för växter,
djur och människor.
Kolla upp mer på hemsidan www.odlamednaturen.se


Cado

Vision och värderingar

CADO har ett klart mål – vi vill genom produktion och leverans av unika produkter, skapa harmoni och balans med respekt för våra kommande generationer.
Vi har i många år designat, producerat och levererat lekplatser, sport- och rörelseprojekt och utemiljö med professionell och kompetent rådgivning, hög service, unika produkter och exakt leverans i Sverige och Danmark. Vi vill vara den ledande samarbetspartnern inom design av utemiljö – och det förpliktigar. Därför har vi alltid fokus på våra grundvärderingar: trovärdighet, innovation & hållbarhet.


GH FORM

Gatumöbler för en hållbar framtid

GH Form har en vision att göra alla stadsdelar attraktiva, trygga, gröna och unika. Produkterna är tillverkade av material som järnskrot och miljömärkta träslag, vilket tillsammans med bra design är en viktig del av en hållbar framtid. Detta gör vi från vårt gjuteri och fabrik utanför Köpenhamn tillsammans med duktiga arkitekter, designers och byggherrar runt om i Skandinavien.


Veg Tech

Stadsgrönska med naturliga växtsystem

Veg Tech erbjuder naturbaserade växtsystem för både stad och landskap. Våra systemlösningar används till ängsytor, dagvattendammar, gröna tak, översilningsytor mm. Växtproduktionen sker i egna odlingar i Småland med växtmaterial från den svenska naturen.  
Besök oss för att prata stadsgrönska!


Green Landscaping Skåne AB

Vi på Green Landscaping Skåne drivs av att skapa utemiljöer som bidrar till ökad trivsel och trygghet!

Green Landskaping Skåne erbjuder tjänster inom grönyteskötsel, servicearbeten, anläggning, projektering och mycket mer inom den gröna sektorn. Hos oss arbetar bl.a. landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer, arborister mfl. Tillsammans bildar vi ett team för att uppnå våra mål och lyckade resultat. Vi finns stationerade i Lund, Eslöv, Staffanstorp, Löddeköpinge och i Helsingborg.


Green Landscaping Malmö AB

Green Landscaping Malmö är ett Malmöbaserat bolag med kunder inom både privat och offentlig sektor.

Med en bred tjänstekatalog och över 20 års erfarenhet i branschen så löser vi på Green Landscaping Malmö det mesta som berör utemiljö. Som utvecklare av utemiljöer vill vi skapa säkra, vackra och funktionella utemiljöer som skänker njutning och välmående. Våra duktiga medarbetare erbjuder expertis inom hela området från grönyteskötsel & servicetjänster, markanläggning & finplanering och innehar även kompetens inom ett flertal specialtjänster.

Green Landscaping Malmös affärsidé är att förädla våra kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Med vår långa erfarenhet kan vi hjälpa till med allt från planering till genomförande för att skapa er framtida utemiljö. Målsättningen med vårt arbete är att hjälpa våra kunder att skapa en miljö som tillför ett verkligt mervärde där människor vill vistas.

Vi är professionella i allt vi gör och i centrum finns vår personal som med sin kompetens och erfarenhet inspirerar våra kunder och realiserar deras drömmar om en vacker och funktionell utemiljö. En utemiljö som med våra tjänster inom skötsel och drift består under lång tid.


Trädkontoret

Med mer än 15 års erfarenhet från arbete med träd och grön infrastruktur kan vi både projektleda och rådgöra i projekt som berör träd.

Vi erbjuder innovativa lösningar för att ni ska kunna arbeta strategiskt för ett kvalitetssäkrat trädbestånd. Genom vårt stora nätverk och nära samarbete med forskningen bygger våra lösningar på vetenskapligt underbyggd fakta och de senaste rönen.


Essunga Plantskola

Essunga Plantskola ligger mitt i Västra Götalands län, på de bästa av Västergötlands jordar, i
klimatzon 3.

Vi odlar främst alléträd och buskar i kruka, men även perenner och lökar. Vi levererar
dessutom gärna specialbeställningar med lång framförhållning.
Företagets grundfilosofi har alltid varit, att med kunnig och erfaren personal leverera växter snabbt
med god service, med omtanke om kund och växter, och med en bra prisnivå i förhållande till
kvalitet. Kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, entreprenadfirmor och markentreprenörer har väl etablerade kontakter med Essunga Plantskola och är trogna beställare.
Bra kvalitet och en hög servicenivå är våra främsta ledord.
De senaste tio åren planterar vi även åt våra kunder.


Bara Mineraler AB

Bara Mineraler levererar kunskap och lösningar för utemiljöer i städer. Det handlar till exempel om växtbäddar för dagvattenhantering, takträdgårdar och trädplanteringar, men även marktegel och monteringsfärdiga tegelmurar. Allt i naturliga och hållbara material.


HAGS

Sedan 1948 har HAGS drivits av att skapa aktiva utomhusmiljöer för alla generationer. Mötesplatser där man kan leka, träna umgås och må bra. HAGS är en global leverantör av utomhusprodukter och hjärtat i verksamheten finns kvar där allt en gång började – i natursköna Aneby.


Utform

Utform erbjuder tåliga produkter för offentlig utemiljö. Sortimentet består av utegym, hinderbanor, lekredskap, sittgrupper, informationstavlor/skyltar, grillarrangemang, väderskydd, mm. Vi gör även specialanpassade träprodukter efter kunds önskemål, såsom spänger och brokonstruktioner. Ingår i Peabkoncernen. Uteliv för alla generationer och miljöer är vår grej!


Stångby plantskola

En förstklassig växtleverantör till anläggare, kyrkogårdsförvaltningar och kommuner.

Stångby Plantskola är Sveriges ledande leverantör av växter och kunskap till professionella växtanvändare. Vi anpassar oss efter kundens specifika behov och tar fram lösningar utifrån de utmaningar och önskemål som ställs. Våra engagerade och välutbildade medarbetare med olika spetskompetens och vårt breda nätverk, lägger grunden för att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar och vara en drivande aktör i utvecklingen av branschen i sin helhet.

Huvudkontoret är beläget i Stångby strax utanför Lund. Där odlar och förädlar vi våra premiumprodukter samt sköter kundservice, inköp och spedition. Sedan 2008 är vi etablerade i Stockholm-Mälardalen. I Märsta har vi utvecklat en mötesplats för gröna proffs och byggt ett logistiknav för hantering och distribution av växter i regionen. 2019 öppnades en distributionsanläggning i Tullinge på den södra sidan av Stockholm.


Planter Norden AB

Planter är ett effektivt och tidsbesparande digitalt verktyg.

Här hittar du kvalitetssäkrad växtinformation, blomningsschema, kollageverktyg och många fler funktioner. För dig som jobbar med biologisk mångfald och ekosystemtjänster är Planter ett både bra och viktigt stöd i ditt arbete. Som student har du tillgång till en studentversion av Planter, inbjudan har skickats till din studentmail! För att säkerställa rätt funktioner och ett användarvänligt gränssnitt är Planter utvecklat i tätt samarbete med verksamma inom planering och projektering av landskap och trädgård.

För mer information: https://planter.se


Milford

Vi skapar städer där man vill leva.

Vi hjälper till på vägen att bygga och designa grönare städer med lösningar som hanterar dagens och framtidens utmaningar. Tillsammans med Landskapsarkitekter, Landskapsingenjörer och byggherrar skapar vi bättre och grönare städer som bidrar till känslan av kreativitet, trivsel och trygghet. Med vår kunskap och erfarenhet av kvalitetssystem för blå/gröna lösningar, trädplantering och kantavgränsning hoppas vi kunna hjälpa till att bygga levande städer där alla känner sig glada, friska och trygga”.


Smekab Citylife

För attraktiva urbana utemiljöer

Sprunget ur, och fortfarande med hjärtat i skånska Önnestad, skapar Smekab
Citylife attraktiva urbana utemiljöer. Med egen produktionsfabrik och
ytbehandlingsanläggning samt ett noga utvalt branschnätverk levereras härifrån
attraktiva och hållbara produktlösningar för avspärrning, räcken, cykelparkering
och street furniture till offentliga miljöer i norra Europa – platser för alla att trivas
i, helt enkelt.


Moramast

Moramast skapar en ljus framtid
Vi har en vision om en hållbar värld där alla vägar, parker och torg är säkra, trygga och
vackra.
Redan idag tillverkas våra belysningsstolpar av ca 90% återvunnet stål (det varierar något
men är snittet för 2023). Vi jobbar även ständigt på att skapa lättare och mer hållbara
konstruktioner, undvika spill och överdimensionering samt att nya material för fundamenten
är inom räckhåll.
Våra belysningsstolpar utgör ryggraden i en belysningslösning och därutöver behöver vi
samarbeta med likasinnade ”ljushuvuden” – armaturföretag, arkitekter, konsulter och
beställare. Tillsammans kan vi skapa kreativa, estetiska belysningslösningar med minimal
miljöpåverkan till ett rimligt pris.
Vi sprider ljus i mörkret.


bsv arkitekter & ingenjörer AB

”Att fånga, förstå och förverkliga dina önskemål och behov samt skapa projekt
med hög arkitektonisk och teknisk standard där rum och gestaltning bidrar till
största livskvalitet.”

bsv arkitekter & ingenjörer är inget traditionellt arkitektkontor eller byggkonsultföretag. Vår affärsidé är i
många avseenden unik och vår samlade kunskap och erfarenhet innebär att vi kan erbjuda en bred och
gedigen kompetens till dig som kund.

Vi finns idag på flera orter i södra och mellersta Sverige. I verksamheten ingår cirka 100 medarbetare,
som utgörs av arkitekter, landskapsarkitekter, civilingenjörer, landskapsingenjörer, byggingenjörer,
högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.


Team Tejbrant AB

För en vacker stadsmiljö med smakfulla gatumöbler

Team Tejbrant levererar väderskydd, cykelparkeringslösningar, infotavlor,
reklambärare, räcken och övriga gatumöbler runt om i Sverige och Europa. Vi har
egen produktion och fabriken ligger i Hultsfred, Småland.
Våra produkter och profiler har en lång rad användningsområden och de kan fås i ett
oändligt antal möjliga kombinationer. Vi kan skräddarsy dem precis efter dina behov.
Vi kan leverera våra väderskydd med sedumbeläggning och med solcellsdriven
belysning som på ett miljövänligt sätt erbjuder en trevligare utemiljö.


Trädgårdsanläggarna i Sverige

Trädgårdsanläggarna – Branschorganisation för företag som arbetar med anläggning och skötsel av
utemiljöer. Vi ser på olika sätt till våra medlemmars bästa och utvecklar såväl nätverkande företagen
emellan som förmånliga avtal med samarbetspartners. Vi sitter också med i olika sammanhang där vi
har möjlighet att påverka både bransch och utbildning.


Tidningen Utemiljö

Tidningen Utemiljö vänder sig till dig som yrkesmässigt arbetar med planering, anläggning och skötsel inom park, trädgård, kyrkogård, golfanläggningar och andra grönområden och utemiljöer. Vi har ett nära samarbete med branschens experter och med forskare inom den gröna sektorn. I varje nummer ingår Gröna Fakta som är en spännande fördjupning i för branschen intressanta ämnen. 


PEAB

Peab är ett av Nordens ledande företag inom bygg och anläggning, men vi är även en stor aktör inom drift och underhåll i hela Sverige. Vår verksamhet skiftar efter årstiderna och omfattar skötsel, underhåll och markanläggning. Peab Drift & Underhåll skapar trivsel och trygg utomhusmiljö.

Vi är verksamma i hela Sverige där vi sköter om och anlägger parker samt utför grönyteskötsel så som gräsklippning, ogräsrensning och renhållning. Våra kunder finns inom offentlig sektor såväl som bland privata fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.


SLU Karriär

SLU Karriär erbjuder

SLU Karriär
Har du funderingar kring din utbildning och framtida karriär? Välkommen att samtala med studie- och karriärvägledare kring dina möjligheter och planer framöver. Den delen av karriärstödet som vi kallar SLU Karriär erbjuder även en rad olika karriärlärande aktiviteter som underlättar din övergång till arbetslivet. Som student vid SLU kan du få vägledning kring ditt cv och jobbansökan, tips inför intervjun eller hur du gör för att utforska din arbetsmarknad. Vi stödjer även doktorand och alumner inför jobbsökning. Här hittar du mer information om karriärwebbinarierna och hur du gör för att boka ett karriärvägledande samtal SLU Karriär | Studentwebben


Sustainalink

Sustainalink
Sustainalink gör hållbar samverkan möjligt. Vi driver projekt där universitetsstudenter löser hållbarhetsutmaningar som privata och offentliga aktörer står inför. Men för problemlösning och innovation krävs en bredd av kompetenser. Sustainalink (tidigare Miljöbron Skåne) driver därför hållbarhetsprojekt för studenter från många olika utbildningar och har ett nära samarbeten med Lunds universitet, Högskolan Kristianstad, SLU Alnarp och Malmö universitet Fakulteten för Teknik och samhälle. Med studenternas kompetens, nya ögon och innovativa tankesätt får verksamheter en unik möjlighet till kompetensutveckling och nya lösningar för att kunna utvecklas. Sustainalink är även en väg för studenter som vill testa sina kunskaper, vässa sina förmågor och skapa verklig förändring för ett mer hållbart näringsliv


E-planta

E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade träd och buskar utvalda för svenskt klimat. Även virusfria fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning.

Väljer du E-märkta växter får du friska, pålitliga och odlingsvärda plantor som klarar vårt ofta tuffa svenska klimat år efter år.S

Sortimentsutveckling pågår ständigt och sortimentet av E-plantor berikas kontinuerligt med nya, odlingsvärda och spännande växter.

Tanken bakom E-planta är enkel – att erbjuda de bästa växterna för vårt klimat. Ett unikt urvalssystem garanterar att enbart de friskaste, mest livskraftiga plantorna får sätta ett E efter sitt namn.


DSV Frø

DSV Frø Danmark A/S är ett dotterbolag av Deutsche Saatveredelung AG, vars huvudsäte finns i Lippstadt, Tyskland.

Deutsche Saatveredelung är en av Europas ledande plantförädlingsverksamheter, som skapar nya sorter av gräs- och klöverfrö till lantbruk och gräsmattor, samt korn, raps och fånggröda.

DSV koncernen består av ca. 650 medarbetare med dotterbolag i Holland, Frankrike, England, Polen, Ukraina, Kanada och Argentina.

Det danska dotterbolaget omfattar ca. 55 medarbetare i Danmark och Sverige, som primärt är sysselsatta med produktion och försäljning av gräs- och klöver frö till hela världen.

Koncernen eftersträvar en mycket hög kvalitetsnivå i förädlingen av nya sorter – samt en mycket hög renhetsnivå i produktionen av frö.


Tönnersjö Plantskola

Tönnersjö Plantskola AB finns i Tönnersjö, Eldsberga, några kilometer söder om Halmstad. Här i Tönnersjö har det odlats i tre generationer, men under de senaste åren har vi på Tönnersjö Plantskola inriktat oss på att produducera och leverera alléträd.

Tönnersjö lämpar sig mycket väl för odling av just träd och den moränrika jorden här får träden att bilda ett finfördelat rotsystem. Med våra 100 hektar och ca 125 000 träd har vi nu Sveriges största produktion av alléträd.

Även om vi själva främst producerar träd, har vi mycket goda kontakter med leverantörer i både Sverige och utlandet, för att kunna erbjuda ett komplett sortiment av alla typer av växter, till bästa kvalitet.


KOMPAN

Lekplatser av återvunna material och utegym där alla vill träna

”Vi skapar gladare och hälsosammare samhällen genom lek och träning. I vår monter lär du dig mer om vår lekplatsutrustning av återvunna material så som hushållsavfall, gamla kläder och utslitna fiskenät. Nytt för 2024 är att våra kunder nu kan skapa lekplatser med lägre koldioxidavtryck än någonsin och i alla våra sprakande färger!

Är du nyfiken på hur man utformar ett modernt utegym dit alla vill komma och träna, oavsett träningsnivå, ålder och förutsättningar? Vi visar dig vad man bör tänka på!

Dessutom delar vi gärna några exempel på skräddarsydda projekt med olika teman som vi har genomfört tillsammans med landskapsarkitekter runt om i Sverige. Sist men inte minst vill vi gärna höra dina tankar om vad som kommer vara viktigast vid utformandet av offentliga utemiljöer framöver. Vi ser fram emot att få dela idéer och kunskap med dig!”


Länsstyrelsen Skåne

Vår vision är: Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon.

Regering och riksdag ger Länsstyrelsen Skåne förtroendet att i bred bemärkelse ska skapa samhällsnytta i Skåne. Vårt arbete ska resultera i att natur- och kulturvärden bevaras, att miljön skyddas, att landsbygden utvecklas och att samhället byggs på goda grunder och ur ett jämställt perspektiv.

Vårt uppdrag innebär att vi har ett stort inflytande över mycket som sker i regionen. Som myndighet och central aktör i Skånes utveckling både påverkar och påverkas vi av vår omvärld och den kommunala, regionala och nationella politiken.


Malmöstad, Fastighets- och gatukontoret

Fastighets- och gatukontoret äger, utvecklar och förvaltar stadens mark. Vi möjliggör ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad.

Tillsammans med alla som lever och verkar i Malmö skapar vi värden i dagens och framtidens stadsmiljö. Vi lägger grunden för ett hållbart Malmö där det är nära mellan människor.


Flyinge plantshop

Flyinge Plantshop AB – en plantskola i 3:e och 4:e generationen belägen strax
utanför Lund.
Vår specialitet är små till medelstora prydnadsbuskar från egen odling men tack
vare ett välutvecklat samarbete nationellt och internationellt med andra
plantskolor är vi en totalleverantör av allt från perenner till alléträd. Flyinge
Plantshop är medlem i E-gruppen samt Sveplant.
Våra kunder finns över hela Sverige och består av kommuner,
anläggningsföretag, kyrkogårdsförvaltningar, fastighetsbolag och andra
plantskolor.
Flyinge Plantshop har också ett välorganiserat gardencenter med ett sortiment
utöver det vanliga och sedan våren 2015 ett café – Café Smedjan.
Vi kan det här med växter – Kunskap, Service och Kvalitet!


Hallblom

Trädgårdsanläggare Hallblom AB är en anläggningsfirma i Uppsala som jobbar med allt som har med utemiljön att göra. I företaget arbetar trädgårdsmästare, arborister, anläggningsarbetare, snickare, stensättare och landskapsarkitekter. Tillsammans arbetar vi för att skapa, bygga och underhålla offentliga miljöer med hög kvalitet.


Serviceförvaltningen Lunds Kommun

Serviceförvaltningens uppdrag är att efter beställning tillgodose övriga kommunala förvaltningars och de kommunala bolagens behov av markarbeten (anläggnings-, skötsel- och underhållsarbeten på gator, parker, natur- och friluftsområden, ledningssystem, fritidsanläggningar och andra kommunala markanläggningar samt beredskap i relevanta avseenden) och transporter.


AB Orax

Vår vision: Tillsammans vill vi ge alla en värdig sista resa och viloplats.

Orax är en helhetsleverantör till kyrkogårdsförvaltningar över hela Sverige. Vi tillverkar och tillhandahåller produkter till kyrkor, krematorier, bårhus och sjukhus samt levererar kyl- och frysceller med tillhörande utrustning för hantering av kistor och bårar. Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi kunderna hela vägen från projektering till leverans och installation. Vi erbjuder även utbildning och serviceavtal för att säkerställa en effektiv användning av utrustningen.


Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, är ett politiskt och religiöst obundet branschförbund som arbetar för att främja en god begravningsverksamhet

SKKF verkar för att tillvarata sina medlemmars intressen samt bevaka och informera om nyheter i begravnings- och krematoriefrågor. Främst genom information och

utbildning, men också genom att ta fram utredningar och att agera remissinstans i begravningsfrågor för bland annat regeringen och Svenska kyrkan.


FSK – Föreningen Sveriges Kyrkogårschefer

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer är en yrkesideell intresseorganisation, fackligt och politiskt obunden, vars uppgifter är att verka för god kyrkogårdskultur, rationell förvaltning och organisation samt effektiva arbetsmetoder inom begravningsväsendet.


Pom

Programmet för odlad mångfald, Pom, är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Sveriges riksdag beslutade redan 2000 att Pom skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald.


Nationella genbanken 

I Nationella genbanken bevaras äldre sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som samlats in genom Pom och valts ut för långsiktigt bevarande. Genbanken består av tre delar: huvudsätet i Alnarp, lokala klonarkiv samt skyddad odling för bär.

Huvuduppgifterna för genbankens personal är att:

 • Bevara, dokumentera och distribuera växtmaterial
 • Bedriva genbanksforskning
 • Delta i internationellt samarbete och forskningssamarbete
 • Vara en resurs för användare

SW Horto

Svalöf och Weibulls har bidragit med kunskap och kvalitetsprodukter för ett grönare Sverige och Danmark i över 150 år. 2016 ändrade vi namn till SW Horto men vi fortsätter vår tradition att förädla framtidens växtlandskap inom odlingar och grönskande grönytor. SW Horto är en ledande leverantör av grönsaksfrö, blomsterfrö, plantor, gräsfrö, jord, torv, växtnäring, växtskydd, redskap och tillbehör till yrkesodlare och grönyteproffs i Sverige och Danmark.

Vi vill uppfattas som en positiv, nytänkande och modernt arbetande organisation.  Vi står för kvalitet och service och vi vill uppfattas som den ledande samarbetspartnern hos våra kunder. Vi är ett företag som kännetecknas av ett gott samarbetsklimat och en väl förankrad strategi. Samtliga anställda står upp för våra ledord – Passion, Samhörighet och Möjlighet att Utvecklas.


Sweco

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Vi levererar kvalificerade tekniska konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco utför över 120 000 uppdrag i Europa och runt om i världen för att säkerställa rent vatten, effektiv infrastruktur och hållbara energilösningar.

Genom vårt arbetssätt kan vi alltid erbjuda våra kunder en kombination av global expertis och lokal förståelse, som är anpassad för deras verksamhet och verklighet. Vår ambition är att vara våra kunders mest relevanta samarbetspartner och att tillsammans hjälpa dem att lösa deras utmaningar. I Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, IT för samhällsutveckling och industri.


Landscape Syd AB

Landscape Syd AB i Helsingborg, arbetar sedan 1992 med utveckling av det offentliga rummet. Kontoret på Kajpromenaden, består av både yngre och erfarna landskapsarkitekter som med förenad kraft och kompetens arbetar för att skapa miljöer där människor trivs. Ledstjärnan är att med uppdaterad kunskap och ständig nyfikenhet kunna ge kunderna ett resultat de inte trodde var möjligt.

Vårt engagemang spänner från översiktlig stadsplanering till villaträdgårdar, med tonvikt på markprojektering. Oavsett projektens omfattning värdesätter vi personlig kontakt och en nära dialog för att säkerställa slutproduktens kvalitet och funktion. Vi lägger största vikt vid att producera väl genomtänkta tekniska lösningar och tydliga handlingar. Målet är att våra kreativa idéer skall ligga till grund för långsiktigt hållbara lösningar med god ekonomi.


Svenska Trädföreningen

Svenska Trädföreningen är en ideell förening som arbetar för att möjliggöra erfarenhetsutbyte samt höja kunskapsnivån gällande skötsel av träd i urbana miljöer. Föreningen är öppen för alla som yrkesmässigt arbetar med träd och trädvård och vi välkomnar även dem utanför yrket som är intresserade av området. Med nästan 1 000 medlemmar är vi landets största förening för människor som arbetar med och intresserar sig för träd i staden.


Tidskriften Landskap

Kunskap, erfarenhet och inspiration

Det finns ett stort behov av kunskap och inspiration hos alla som arbetar i den kreativa trädgårds­ branschen. Tidskriften Landskap är en initierad och kvalificerad facktidning, som hela tiden strävar efter att utvecklas och spegla den gröna sektorn.


AFRY

Vi på AFRY genomför projekt tillsammans med våra offentliga och privata beställare. Uppdragen varierar från den täta stadens nya miljöer till befintliga kulturhistoriska platser – från bostadsdörren hela vägen till såväl skolan som till arbetsplatsen.

Vår erfarenhet är bred och spänner över alla delar i samhällsbyggandet – vi arbetar från tidiga skeden till detaljprojektering, i större skala såväl som i mindre. Vår portfölj innefattar stadens parker, torg, gaturum, skolor och förskolor, boendemiljöer, verksamhetsområden, infrastruktur med broar, vägar, järnvägar, tunnlar, flygplatser, kajer, hamnar, våtmarker, aktivitetsparker mm.

I form av gestaltningsprogram, landskapsanalyser, konsekvensbedömningar, planbeskrivningar, detaljplaner, detaljprojektering och mycket mer. Vi har kompetens att föreslå rätt lösningar – tekniskt och estetiskt och kan erbjuda och samordna med flera andra teknikområden vid behov. Vi är lyhörda för kundens önskemål och styr projektet inom givna tids- och kostnadsramar.