Föreläsare 1

Tanja Hasselmark Mason

Jag är utbildad trädgårdsingenjör – designinriktning från början och studerade på Alnarp med start 2010. Fördjupning inom hållbar stadsplanering med fokus på urbana blågröna lösningar och klimatanpassning har skett både genom studier och i arbetet. Sedan 2018 har jag haft rollen som projektledare inom blågrön urban infrastruktur på Scandinavian Green Roof Institute där jag spenderar mycket av min tid i olika typer av forsknings- och innovationsprojekt.
Tanja ska föreläsa om gröna lösningar med fokus på systemperspektiv och ekosystemtjänster.

Föreläsare 2

Johan Slagstedt

Johan är landskapsingenjör och delägare i entreprenadföretaget Markkompaniet Syd AB i Eslöv där han arbetar som markprojektör. Han har de senaste tjugo åren arbetat med att rita utemiljöer i olika ”rita – bygga – sköta” – organisationer och gör handlingar både internt och externt, både i beställar- och i utförarroller. Han ägnar sig även åt undervisning på SLU/Alnarp och växtutveckling inom E-planta. Johan skriver återkommande i fackpress och är delförfattare till böckerna Träd i urbana landskap och Stadsträdslexikon och kommer i sitt föredrag att jämföra landskapsingenjörens tillvaro idag jämfört med när Lingdagen först anordnades för ca 20 år sedan.


Föreläsare 3

Anna Maria Pálsdóttir

Evidensbaserad hälsodesign för multi-sensoriska upplevelser.

Docent i landskapsarkitektur med inriktning i miljöpsykologi Universitetslektor i naturbaserade och naturunderstödda interventioner. I hennes arbete som forskare inom miljöpsykologi arbetar hon med konceptutveckling och vetenskapliga utvärderingar av naturbaserade och naturunderstödda interventioner som bedrivs i olika utemiljöer för olika målgrupper samt innehåll och utformning av hälsofrämjande utomhusmiljöer. Anna Maria är speciellt intresserad av och hur dofter kan bidra till välbefinnande och stressreducering. Nu har hon nytt Formas financierad forskningsprojekt avseende dofter i urbana miljöer https://www.slu.se/lukt-fran-naturen läs mer på denna sida.

Sedan 2007 har hon specifikt forskat i Alnarps rehabiliteringsträdgård, som fallstudie, där focus har varit på tre huvudmålgrupper (3 olika studier); naturbaserad rehabilitering för individer med stress-relaterad mental ohälsa (som doktorand); individer som lider post-stroke mental trötthet (som post-doc) och nyanlända i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering (forskningsledare).

Föreläsare 4

Linnéa Bergkvist

Har initialt en utbildning som kulturvetare med inriktning på konst och litteratur och en ganska spretig arbetsbakgrund där jag arbetat med allt från kulturevenemang som Göteborgs filmfestival till faderskapsutredningar på Kungsbacka kommun. Efter att jag bestämt mig för att skola om mig hamnade jag på Alnarp där jag läste till Landskapsingenjör (verkligen en rolig utbildning!). Efter avslutad examen sökte jag mig till CMB:s och GR:s Traineeprogram ”Framtidens Samhällsbyggare” som startades för att skapa samverkan inom och effektivisera samhällsbyggnadssektorn.

Idag arbetar jag som sagt på Härryda kommuns Trafikenhet som projektledare med inriktning på samverkan och kvalitetsutveckling.

Linnéa kommer prata om Traineeprogrammet och mitt jobb på kommunen.