Föreläsare

Föreläsningar på Landskapsingenjörsdagen
den 12 maj 2022

9:30 – 10:15 Johan Nordström från Växtvärket, Naturmolnet – Från bombhål till grön medskapande mötesplats

Föreläsningen innehåll: 

På uppdrag av Malmö stad har en tidigare ödetomt med mörk historia i stadsdelen Sofielund omvandlas till en grön fickpark. Tillsammans med boende i området, 100 skolbarn i veckan, lokala konstnärer m.fl har den tidigare ödetomten med nu namnet Naturmolnet vuxit fram i en medskapande process. 

Målet har varit att skapa trygghet i området genom social 

aktivering av platsen. Men också att inspirera och undervisa malmöbor om blågröna lösningar i stadsmiljö med urbana ängar, gröna väggar och tak samt dagvatten. 

Föreläsningen kommer helt enkelt handla om resan, processen och utveckling av parken Naturmolnet. 

Naturmolnet har finansierat genom projektet Case Sofielund 2030 med medel från ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden). 

10:45-11:30 Anton Spets och Gustav Nässlander från Trädpodden,  Hur vi kan och måste bli bättre på att kommunicera nyttan med offentlig grönska. 

Med utgångspunkt i hur det gick till när idén om Trädpodden föddes djupdyker Anton och Gustav i vikten av att den gröna branschen för det grönas talan genom lobbyism. För att få medvind i våra frågor måste de komma högt upp på agendan. Beroende på om du kommunicerar med allmänheten, byggherrar eller beslutsfattare krävs olika kommunikationsmetoder och kommunikationskanaler. 

Gustav Nässlander är förutom ena halvan av trädpodden frilansande konsult genom egna företaget Trädkontoret AB. Gustav är utbildad Trädgårdsingenjör och ISA-certifierad arborist med ett brinnande intresse för utveckling och kommunikation. 

Anton Spets är förutom den andra halvan av Trädpodden stadsträdgårdsmästare i Borås sedan sex år. Att föra trädens talan hör till en av grunduppgifterna och goda argumenten, bra bildmaterial och envishet krävs för att lyckas. Anton är utbildad Landskapsingenjör och naturfotograf.

13:15 – 14:00 Bodil Åsberg från Fokus Grönt,  Hållbar trädgårdsvård – från design till skötsel 

Att vårda en trädgård på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden och sparar på resurser börjar redan i designfasen. Val av material, växter och utformning har stor påverkan på kommande skötsel. Hållbar trädgårdsvård innebär även att möjliggöra en balans i trädgården där olika system stärker varandra. Föreläsning tar upp olika metoder och perspektiv som du kan använda dig av för att skapa mer hållbara gröna rum och hålls av Bodil Åsberg, trädgårdsmästare och miljövetare, som driver trädgårdsföretaget Fokus Grönt.

14:30 – 15:15  Tim Delshammar från VA SYD, Vatten i staden – men hur då?  

Alla inser att vi måste klimatanpassa, men hoppas att någon annan ska göra det. Hur får man fler att hjälpa till? Och var ska vattnet ta plats?

Tim Delshammar är landskapsarkitekt och tidigare lärare och forskare vid SLU Alnarp. Han har också arbetat med utvecklingsfrågor och planering med inriktning på träd, grönstruktur och skyfallshantering vid Malmö stad. Han arbetar idag med klimatanpassning, främst skyfallshantering, på VA SYD.