Om landskapsingenjörer

Vad gör en landskapsingenjör?

Landskapsingenjören arbetar med att bygga och förvalta stadens gröna miljöer och det tätortsnära landskapet. Det innebär bland annat projektering, anläggning, skötsel av parker, bostadsområden och trädgårdar. Landskapsingenjörens kunskaper efterfrågas också för kretslopplösningar, ekologiskt byggande, naturvård och i arbete med rekreationsområden. Många landskapsingenjörer har självständiga utvecklande arbeten, positioner, inom kommuner, konsult- och markbyggnadsföretag samt inom förvaltning av kyrkogårdar, golfbanor och bostadsområden.