Har du frågor till oss, studenter, SLU eller LIR? 

Studievägledning

Tel. 018-67 28 00 (telefontid: mån och tis kl. 10-12)

E-post:  studievagledning@slu.se


Programstudierektor

Åsa Bensch 

Telefon: 040-415169

E-post: asa.bensch@slu.se  


Frågor om Lingdagen?

Frågor som rör Lingrådets verksamhet eller utbildningsfrågor? 

ordf_ling@stud.slu.se eller 

ordforande@landskapsingenjor.se

Övriga studiefrågor?

Frågor på riksnivå? 

Frågor om hemsidan?

webmaster@landskapsingenjor.se