Hasselfors Garden AB

Vi kan gröna miljöer

Rätt jord är grunden till ett lyckat resultat med säker etablering och mindre underhåll. Vi på Hasselfors Garden förser de som ritar, anlägger och sköter grönytor korrekt rådgivning och rätt produkter. Besök oss i vår monter på LING-dagen så berättar vi om de olika egenskaperna, de olika råvarorna i recepten ger och hur vi t.ex. kan garantera att de är fria från rotogräs. Förutom de mer vanliga jordarna kan vi visa jord till växtbäddar för tak och bjälklag men också regnbäddar och substrat för urbana miljöer t.ex. Citykross med Biokol och kompost för träd i hårdgjorda ytor. Välkommen att se prover och diskutera växtbäddsuppbyggnad i vår monter!


Lappset Sweden AB

Lappset skapar mötesplatser för alla

Vi är en av Sveriges ledande tillverkare av lek-, park och träningsutrustning.
Lappset arbetar aktivt med att skapa inkluderande lekmiljöer där tillgänglighetsanpassning, lekvärde och säkerhet samverkar och där rörelse och hälsofrämjande aktiviteter ska vara tillgängligt för alla. Tillsammans kan vi göra skillnad för många barn, ungdomar och vuxna, oavsett förutsättningar.


Splendor Plant

Splendor Plant är partiplantskolan som säljer och levererar växter med prakt och livskraft till
professionella kunder i hela Sverige och norra Europa.
Vi är plantskolan som introducerar nya, spännande växtnyheter och koncept.
Vi erbjuder ett brett och spännande sortiment av:

  • Träd och häckväxter
  • Prydnadsbuskar
  • Solitärperenner
  • Barrväxter
  • Fruktträd
  • Bärbuskar
  • Klängväxter
  • E-plantor

Besök gärna vår hemsida www.splendorplant.se.

Odla med naturen är en del av Splendor Plant
Odla med naturens grundtanke är att jobba i samklang med, snarare än mot, naturen. Att
återställa balansen i jorden, och se till att den blir full av liv, igen. Och att optimera växternas
näringsupptagning på kort och lång sikt. Så att växterna vi odlar blir friska och näringsrika.
Odla med naturen ser på odlingssystem utifrån fem variabler; biodiversitet, markmikroliv,
markkemi, markfysik och fotosyntes. Genom att mäta och analysera samspelet mellan de
fem, får vi kunskap om tillståndet i odlingssystemet, och vad som krävs för att jorden och
växten ska må bättre. Mer kunskap hjälper oss på vägen mot livskraftiga jordar för växter,
djur och människor.
Kolla upp mer på hemsidan www.odlamednaturen.se


Cado

Vision och värderingar

CADO har ett klart mål – vi vill genom produktion och leverans av unika produkter, skapa harmoni och balans med respekt för våra kommande generationer.
Vi har i många år designat, producerat och levererat lekplatser, sport- och rörelseprojekt och utemiljö med professionell och kompetent rådgivning, hög service, unika produkter och exakt leverans i Sverige och Danmark. Vi vill vara den ledande samarbetspartnern inom design av utemiljö – och det förpliktigar. Därför har vi alltid fokus på våra grundvärderingar: trovärdighet, innovation & hållbarhet.


GH FORM

Gatumöbler för en hållbar framtid

GH Form har en vision att göra alla stadsdelar attraktiva, trygga, gröna och unika. Produkterna är tillverkade av material som järnskrot och miljömärkta träslag, vilket tillsammans med bra design är en viktig del av en hållbar framtid. Detta gör vi från vårt gjuteri och fabrik utanför Köpenhamn tillsammans med duktiga arkitekter, designers och byggherrar runt om i Skandinavien.


Veg Tech

Stadsgrönska med naturliga växtsystem

Veg Tech erbjuder naturbaserade växtsystem för både stad och landskap. Våra systemlösningar används till ängsytor, dagvattendammar, gröna tak, översilningsytor mm. Växtproduktionen sker i egna odlingar i Småland med växtmaterial från den svenska naturen.  
Besök oss för att prata stadsgrönska!


Green Landscaping Skåne AB

Vi på Green Landscaping Skåne drivs av att skapa utemiljöer som bidrar till ökad trivsel och trygghet!

Green Landskaping Skåne erbjuder tjänster inom grönyteskötsel, servicearbeten, anläggning, projektering och mycket mer inom den gröna sektorn. Hos oss arbetar bl.a. landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer, arborister mfl. Tillsammans bildar vi ett team för att uppnå våra mål och lyckade resultat. Vi finns stationerade i Lund, Eslöv, Staffanstorp, Löddeköpinge och i Helsingborg.


Green Landscaping Malmö AB

Green Landscaping Malmö är ett Malmöbaserat bolag med kunder inom både privat och offentlig sektor.

Med en bred tjänstekatalog och över 20 års erfarenhet i branschen så löser vi på Green Landscaping Malmö det mesta som berör utemiljö. Som utvecklare av utemiljöer vill vi skapa säkra, vackra och funktionella utemiljöer som skänker njutning och välmående. Våra duktiga medarbetare erbjuder expertis inom hela området från grönyteskötsel & servicetjänster, markanläggning & finplanering och innehar även kompetens inom ett flertal specialtjänster.

Green Landscaping Malmös affärsidé är att förädla våra kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Med vår långa erfarenhet kan vi hjälpa till med allt från planering till genomförande för att skapa er framtida utemiljö. Målsättningen med vårt arbete är att hjälpa våra kunder att skapa en miljö som tillför ett verkligt mervärde där människor vill vistas.

Vi är professionella i allt vi gör och i centrum finns vår personal som med sin kompetens och erfarenhet inspirerar våra kunder och realiserar deras drömmar om en vacker och funktionell utemiljö. En utemiljö som med våra tjänster inom skötsel och drift består under lång tid.


Trädkontoret

Med mer än 15 års erfarenhet från arbete med träd och grön infrastruktur kan vi både projektleda och rådgöra i projekt som berör träd.

Vi erbjuder innovativa lösningar för att ni ska kunna arbeta strategiskt för ett kvalitetssäkrat trädbestånd. Genom vårt stora nätverk och nära samarbete med forskningen bygger våra lösningar på vetenskapligt underbyggd fakta och de senaste rönen.


Essunga Plantskola

Essunga Plantskola ligger mitt i Västra Götalands län, på de bästa av Västergötlands jordar, i
klimatzon 3.

Vi odlar främst alléträd och buskar i kruka, men även perenner och lökar. Vi levererar
dessutom gärna specialbeställningar med lång framförhållning.
Företagets grundfilosofi har alltid varit, att med kunnig och erfaren personal leverera växter snabbt
med god service, med omtanke om kund och växter, och med en bra prisnivå i förhållande till
kvalitet. Kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, entreprenadfirmor och markentreprenörer har väl etablerade kontakter med Essunga Plantskola och är trogna beställare.
Bra kvalitet och en hög servicenivå är våra främsta ledord.
De senaste tio åren planterar vi även åt våra kunder.


E-planta

E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade buskar och träd utvalda för svenskt klimat. Även virusfria fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning. Väljer du E-märkta växter får du friska, pålitliga och odlingsvärda plantor som visat i provodling att de klarar vårt ofta tuffa svenska klimat år efter år.


Bara Mineraler AB

Bara Mineraler levererar kunskap och lösningar för utemiljöer i städer. Det handlar till exempel om växtbäddar för dagvattenhantering, takträdgårdar och trädplanteringar, men även marktegel och monteringsfärdiga tegelmurar. Allt i naturliga och hållbara material.


HAGS

Sedan 1948 har HAGS drivits av att skapa aktiva utomhusmiljöer för alla generationer. Mötesplatser där man kan leka, träna umgås och må bra. HAGS är en global leverantör av utomhusprodukter och hjärtat i verksamheten finns kvar där allt en gång började – i natursköna Aneby.


Utform

Utform erbjuder tåliga produkter för offentlig utemiljö. Sortimentet består av utegym, hinderbanor, lekredskap, sittgrupper, informationstavlor/skyltar, grillarrangemang, väderskydd, mm. Vi gör även specialanpassade träprodukter efter kunds önskemål, såsom spänger och brokonstruktioner. Ingår i Peabkoncernen. Uteliv för alla generationer och miljöer är vår grej!


Stångby plantskola

En förstklassig växtleverantör till anläggare, kyrkogårdsförvaltningar och kommuner.

Stångby Plantskola är Sveriges ledande leverantör av växter och kunskap till professionella växtanvändare. Vi anpassar oss efter kundens specifika behov och tar fram lösningar utifrån de utmaningar och önskemål som ställs. Våra engagerade och välutbildade medarbetare med olika spetskompetens och vårt breda nätverk, lägger grunden för att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar och vara en drivande aktör i utvecklingen av branschen i sin helhet.

Huvudkontoret är beläget i Stångby strax utanför Lund. Där odlar och förädlar vi våra premiumprodukter samt sköter kundservice, inköp och spedition. Sedan 2008 är vi etablerade i Stockholm-Mälardalen. I Märsta har vi utvecklat en mötesplats för gröna proffs och byggt ett logistiknav för hantering och distribution av växter i regionen. 2019 öppnades en distributionsanläggning i Tullinge på den södra sidan av Stockholm.


Tönnersjö plantskola

Försitt inte chansen att träffa Tönnersjö Plantskola, Sveriges kanske trevligaste trädodlare!

Besök vår monter och belönas med en praktisk bärpåse i återvunnet material
Och låt oss också berätta om:
Aktuella jobberbjudande på Plantskolan
Hemsidan
Arbetet med Trädguiden 3:e upplagan med lansering Vår 2023


Planter Norden AB

Planter är ett effektivt och tidsbesparande digitalt verktyg.

Här hittar du kvalitetssäkrad växtinformation, blomningsschema, kollageverktyg och många fler funktioner. För dig som jobbar med biologisk mångfald och ekosystemtjänster är Planter ett både bra och viktigt stöd i ditt arbete. Som student har du tillgång till en studentversion av Planter, inbjudan har skickats till din studentmail! För att säkerställa rätt funktioner och ett användarvänligt gränssnitt är Planter utvecklat i tätt samarbete med verksamma inom planering och projektering av landskap och trädgård.

För mer information: https://planter.se


Svenska Trädföreningen

Svenska Trädföreningen är en ideell förening som arbetar för att möjliggöra erfarenhetsutbyte samt höja kunskapsnivån gällande skötsel av träd i urbana miljöer. Föreningen är öppen för alla som yrkesmässigt arbetar med träd och trädvård och vi välkomnar även dem utanför yrket som är intresserade av området. Med nästan 1 000 medlemmar är vi landets största förening för människor som arbetar med och intresserar sig för träd i staden.


Orax

Orax är en helhetsleverantör till kyrkogårdsförvaltningar över hela Sverige. Vi tillverkar och tillhandahåller produkter till kyrkor, krematorier, bårhus och sjukhus samt levererar kyl- och frysceller med tillhörande utrustning för hantering av kistor och bårar. Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi kunderna hela vägen från projektering till leverans och installation. Vi erbjuder även utbildning och serviceavtal för att säkerställa en effektiv användning av utrustningen.


Milford

Vi skapar städer där man vill leva.

Vi hjälper till på vägen att bygga och designa grönare städer med lösningar som hanterar dagens och framtidens utmaningar. Tillsammans med Landskapsarkitekter, Landskapsingenjörer och byggherrar skapar vi bättre och grönare städer som bidrar till känslan av kreativitet, trivsel och trygghet. Med vår kunskap och erfarenhet av kvalitetssystem för blå/gröna lösningar, trädplantering och kantavgränsning hoppas vi kunna hjälpa till att bygga levande städer där alla känner sig glada, friska och trygga”.


Smekab Citylife

För attraktiva urbana utemiljöer

Sprunget ur, och fortfarande med hjärtat i skånska Önnestad, skapar Smekab
Citylife attraktiva urbana utemiljöer. Med egen produktionsfabrik och
ytbehandlingsanläggning samt ett noga utvalt branschnätverk levereras härifrån
attraktiva och hållbara produktlösningar för avspärrning, räcken, cykelparkering
och street furniture till offentliga miljöer i norra Europa – platser för alla att trivas
i, helt enkelt.


bsv arkitekter & ingenjörer AB

”Att fånga, förstå och förverkliga dina önskemål och behov samt skapa projekt
med hög arkitektonisk och teknisk standard där rum och gestaltning bidrar till
största livskvalitet.”

bsv arkitekter & ingenjörer är inget traditionellt arkitektkontor eller byggkonsultföretag. Vår affärsidé är i
många avseenden unik och vår samlade kunskap och erfarenhet innebär att vi kan erbjuda en bred och
gedigen kompetens till dig som kund.

Vi finns idag på flera orter i södra och mellersta Sverige. I verksamheten ingår cirka 100 medarbetare,
som utgörs av arkitekter, landskapsarkitekter, civilingenjörer, landskapsingenjörer, byggingenjörer,
högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.


Atkins

Atkins, som ingår i SNC-Lavalin gruppen, är ett av världens mest respekterade design- och ingenjörsföretag som skapar innovativa och hållbara lösningar för framtidens samhällen. I Sverige är Atkins den lilla konsulten med den globala spetskompetensen. Vi drivs av nyfikenhet och passion för att hitta smarta helhetslösningar på komplexa problem. Med omtanke om vår värld och varandra skapar vi en framtid där alla kan leva tryggt tillsammans. 

Totalt är vi 31 000 medarbetare, med kollegor runt om i världen. I Sverige är vi 400 medarbetare. 

Vårt uppdrag är att utveckla samhället, med allt från parker och lekplatser till gator och stationsområden. Vi skapar smidiga och säkra färdvägar, hållbara bostadsområden och lummiga grönytor. Tillsammans med våra kollegor världen över och runt om i Sverige, sätter vi ihop team med rätt kunskap och erfarenhet för varje projekt. Bredden och djupet av vår kompetens gör att vi kan vara med från utredning till byggande och ge råd hela vägen till mål. 

Vi skapar framtidens samhällen, där alla kan trivas och leva tryggt. 

Vårt kundlöfte är – Bättre tillsammans! 


Tidsskriften Landskap

Kunskap, erfarenhet och inspiration

Det finns ett stort behov av kunskap och inspiration hos alla som arbetar i den kreativa trädgårds­ branschen. Tidskriften Landskap är en initierad och kvalificerad facktidning, som hela tiden strävar efter att utvecklas och spegla den gröna sektorn.


Team Tejbrant AB

För en vacker stadsmiljö med smakfulla gatumöbler

Team Tejbrant levererar väderskydd, cykelparkeringslösningar, infotavlor,
reklambärare, räcken och övriga gatumöbler runt om i Sverige och Europa. Vi har
egen produktion och fabriken ligger i Hultsfred, Småland.
Våra produkter och profiler har en lång rad användningsområden och de kan fås i ett
oändligt antal möjliga kombinationer. Vi kan skräddarsy dem precis efter dina behov.
Vi kan leverera våra väderskydd med sedumbeläggning och med solcellsdriven
belysning som på ett miljövänligt sätt erbjuder en trevligare utemiljö.


Trädgårdsanläggarna i Sverige

Trädgårdsanläggarna – Branschorganisation för företag som arbetar med anläggning och skötsel av
utemiljöer. Vi ser på olika sätt till våra medlemmars bästa och utvecklar såväl nätverkande företagen
emellan som förmånliga avtal med samarbetspartners. Vi sitter också med i olika sammanhang där vi
har möjlighet att påverka både bransch och utbildning.


Flyinge Plantshop

Flyinge Plantshop AB – en plantskola i 3:e och 4:e generationen belägen strax
utanför Lund.

Vår specialitet är små till medelstora prydnadsbuskar från egen odling men tack
vare ett välutvecklat samarbete nationellt och internationellt med andra
plantskolor är vi en totalleverantör av allt från perenner till alléträd. Flyinge
Plantshop är medlem i E-gruppen samt Sveplant.
Våra kunder finns över hela Sverige och består av kommuner,
anläggningsföretag, kyrkogårdsförvaltningar, fastighetsbolag och andra
plantskolor.
Flyinge Plantshop har också ett välorganiserat gardencenter med ett sortiment
utöver det vanliga och sedan våren 2015 ett café – Café Smedjan.
Vi kan det här med växter – Kunskap, Service och Kvalitet!

www.flyingeplantshop.se


Landskapsprojektören

Landskapsprojektören är den kompletta partnern vid markprojektering.

Vi jobbar alltid med stort engagemang och bryr oss om era projekt från skissförslag till bygglov och bygghandlingar. Vårt mål är att på ett ekonomiskt hållbart och realsistiskt utförtbart sätt projektera allt inom mark till våra kunder. Vi utför bland annat utformning, gestaltning, höjdsättning, ledningsplaner och växtplaner.


POM

Programmet för odlad mångfald (Pom) är Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar.

Vid Nationella genbanken i Alnarp bevaras äldre sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som samlats in genom Pom och valts ut för långsiktigt bevarande. Genbanken består av tre delar: huvudsätet i Alnarp, lokala klonarkiv samt skyddad odling för bär. Genom varumärket Grönt kulturarv® lanseras och saluförs odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, Pom.


Tidningen Utemiljö

Tidningen Utemiljö vänder sig till dig som yrkesmässigt arbetar med planering, anläggning och skötsel inom park, trädgård, kyrkogård, golfanläggningar och andra grönområden och utemiljöer. Vi har ett nära samarbete med branschens experter och med forskare inom den gröna sektorn. I varje nummer ingår Gröna Fakta som är en spännande fördjupning i för branschen intressanta ämnen. 


Marktegs


PEAB

Peab är ett av Nordens ledande företag inom bygg och anläggning, men vi är även en stor aktör inom drift och underhåll i hela Sverige. Vår verksamhet skiftar efter årstiderna och omfattar skötsel, underhåll och markanläggning. Peab Drift & Underhåll skapar trivsel och trygg utomhusmiljö.

Vi är verksamma i hela Sverige där vi sköter om och anlägger parker samt utför grönyteskötsel så som gräsklippning, ogräsrensning och renhållning. Våra kunder finns inom offentlig sektor såväl som bland privata fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.


Pantersnigeln Äng & Trädgård

Pantersnigeln Äng & Trädgård arbetar med kunskapsförmedling och utåtriktade projekt med specialisering inom ängsmark och hortikulturell växtkunskap. Jag utbildar företag och privatpersoner i ängsskötsel och gräsomställning. Under sommaren utför jag ett trettiotal praktiska utbildningar i lieslåtter i hela landet samt importerar och säljer lieutrustning.

Jag medverkar på Lingdagen för att uppmuntra fler att pausa röjsågen och överväga ett ergonomiskt, tyst och miljövänligt alternativ.