Att jobba som landskapsingenjör

Vår gemensamma utemiljö är viktig, vare sig vi talar om vardagsmiljön vi rör oss i mellan arbete, skola och fritid, eller den rekreativa miljön där vi kopplar av. Vi värderar också funktion, skönhet, ekologi och trygghet högt, när nya bostadsområden växer fram och tätorterna expanderar. Och det gäller inte bara under själva byggandet utan också under den efterföljande förvaltningen där man tar tillvara och utvecklar det som anlagts och planterats. I alla de här fallen spelar landskapsingenjören en viktig roll.

– SLUs programbeskrivning

Röster från yrkeslivet

Mats Andersson, 54

Namn: Mats Andersson

Ålder: 54

Gymnasieutbildning: 2 årig Trädgårdsutbildning – Hvilans trädgårdsskola

Universitetsutbildning: 1 årig Högre Specialkurs, Markbyggnad – Alnarp och 1 årig Trädgårdstekniker, Markbyggnad – Alnarp

Yrke: VD, samt projektör, besiktningsman mm / Driver konsultföretag inom Grönytesektorn

Fritidsintressen: Dykning, Fiske, Scouting, Skidåkning, Friskis&Svettis

Vilket år tog du examen som landskapsingenjör? 1983 / Trädgårdstekniker, Markbyggnad (som det hette då)

Vad har du för arbetsuppgifter idag? Projekterar ny- och ombyggnationer av utemiljöer. Till stor del åt kommuner, såsom skolgårdar, förskolor mm, men även utemiljöer åt bostadsbolag och privatperson. Trädplaner och skötselplaner, samt en hel del markbesiktningar och lekplatsbesiktningar (se fotot)

Varför valde du att läsa till landskapsingenjör? Natur- och miljöintresse i grunden, samt ett medfött intresse av att komma på tekniska lösningar

Vilken var din favoritkurs under utbildningen? Varför? Det var andra kurser på den tiden jag gick på Alnarp, men Biologi, Markbyggnad

Vilket är ditt bästa minne från Alnarp? Många – Svårt att hitta ett!


Josephine Isaksson, 30

Namn: Josephine Isaksson

Ålder: 30

Gymnasieutbildning: Samhällsvetenskapliga programmet

Universitetsutbildning: Bachelor of science in Landscape Construction and Management, Landskapsingenjör

Yrke: Landskapsingenjör

Fritidsintressen: Havet och skidåkning.

Vilket år tog du examen som landskapsingenjör? 2008

Vad har du för arbetsuppgifter idag? Jag arbetar som konsult på ett företag som heter Ramböll. Vi arbetar framförallt mot den offentliga sektorn, så som trafikverket, kommun och kommunala bostadsbolag. Jag arbetar med bl.a. projektering av utemiljöer, både ny och ombyggnation. Exempel på projekt är ombyggnation av bostadsgårdar, ett öppet dagvattensystem i bostadsmiljö och bullervallar. Jag upprättar bygghandlingar och ritar i CAD. Ett annat projekt är som beställar stöd till Trafikverkets byggledare i frågor om jordhantering, växtbäddsuppbyggnad, och plantering av växter. Detta innebär att jag granskar bygghandlingar med utgångspunkt i ovanstående frågor. Jag är med på möte med beställare och entreprenör, granskar jordprover, är ute på plats vid byggnation av växtbäddar och medverkar vid plantering.

Varför valde du att läsa till landskapsingenjör? Jag ville arbeta med utemiljöer, vara med och bygga landskap.

Vilken var din favoritkurs under utbildningen? Varför? Svår fråga, Vissa kurser var kanske inte jätte roliga, men jag har mycket nytta utav dem i mitt dagliga arbete, men den roligaste kursen var Markbyggandets hårda material och konstruktion därför att man fick bygga saker. Det var både kul och lärorikt, fick bra materialkunskap och en stor kunskap om problemlösning på detaljnivå.

Vilket är ditt bästa minne från Alnarp? Festerna på Loftet och att strosa runt i Alnarpsparken.


Färdig landskapsingenjör?

Vi vill väldigt gärna veta vem du är och vad du arbetar med!