AFRY är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. 

Vi är 17000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för nästa generation. 

På landskapssidan arbetar vi med bl.a. gestaltning och nyprojektering av olika stadsmiljöer, hållbara dagvattenlösningar, dagvattenutredningar och landskapsutredningar. 

Vi som arbetar med landskap är landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, planarkitekter och stadsplanerare.

Bara Mineraler AB 

Som marknadsledare har vi i mer än 20 år arbetat med Hekla® Pimpsten och utvecklat substrat för att göra utmanande växtplatser odlingsbara – regnbäddar, bjälklag, trädplantering och odlingslådor. Vi har också ett brett sortiment av marktegel i olika kulörer och format. Vår senaste innovation, rustika tegelmurar i färdiga moduler har nu på allvar börjat komma ut på marknaden. Med dessa moduler kombineras snabb anläggning med långsiktig användning.

Vision och värderingar

CADO har ett klart mål – vi vill genom produktion och leverans av unika produkter, skapa harmoni och balans med respekt för våra kommande generationer.

Vi har i många år designat, producerat och levererat lekplatser, sport- och rörelseprojekt och utemiljö med professionell och kompetent rådgivning, hög service, unika produkter och exakt leverans i Sverige och Danmark. Vi vill vara den ledande samarbetspartnern inom design av utemiljö – och det förpliktigar. Därför har vi alltid fokus på våra grundvärderingar: trovärdighet, innovation & hållbarhet.

E-planta ekonomisk förening

E-planta är ett varumärke och en kvalitetsmärkning för svenskodlade plantskoleväxter utvalda för svenskt klimat. Sortimentet består av träd, buskar, häck-, kläng- och barrväxter samt certifierade frukt- och bärsorter. Varumärket E-planta ägs av Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS). E-planta ek förening har sitt kansli i Helsingborg.

Mer info finns på: www.eplanta.com

Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, FSK, är en yrkesideell intresseorganisation, fackligt och politiskt obunden, som är öppen för verksamma tjänstemän i ledande befattning inom begravningsverksamheten. FSK:s uppgift är att verka för god kyrkogårdskultur, rationell förvaltning samt forskning och utveckling inom branschen.

FSK engagerar sig i branschinriktade utbildningar för att säkerställa en kontinuitet av kompetent personal även i framtiden. Ansvariga inom kyrkogårdsområdet har en bred kompetens, både de gröna och kulturhistoriska värdena skall vårdas och utvecklas samtidigt som begravningsverksamheten skall fungera. 

www.kyrkogardschefer.se

G9 Landskap, Park & Stadsrum

Företaget G9 är en väletablerad leverantör av produkter till utemiljöer där kundgrupperna i huvudsak består av kommuner, stadsarkitekter landskapsarkitekter, entreprenörer, samt bostadsrättsföreningar.

Vi skapar innovativa lösningar i nära samarbete med våra kunder. Vi arbetar med hållbara lösningar och stort miljöfokus, bland annat genom att använda underhållsfria material som komposit och återvunnen plast.

Park & Stadsrum

Produkter inom Park & Stadsrum är bl. a: papperskorgar, bord, bänkar och cykelparkering. Möbler bestående av underhållsfritt kompositmaterial och återvunnen plast.

Landskap

Produkter inom Landskap är bl. a: gräsarmering, kantsättning och beläggning i underhållsfritt kompositmaterial och återvunnen plast.

Det finns många bra projekt och referenser som vi gärna delar med oss av. Se även på hemsidan: www.g9.se

Grönyte-Konsult AB har varit verksamt i branschen sedan 1979 och haft agenturen för japanska Silkysågar i över 25 år. Våra andra varumärken är de japanska proffssekatörerna Golden Star och de japanska blomsaxarna Chikamasa. Alla våra varumärken håller högsta kvalitet – för både yrkesverksamma och amatörer.

Vi har återförsäljare av vara Japanska verktyg i Sverige, Norge och Finland.

Företagsbeskrivning HAGS Aneby AB 

Mycket har hänt sedan HAGS grundades i småländska Aneby 1948. Vi har gått ifrån att vara ett lokalt familjeföretag till att bli en global aktör när det gäller lek och rekreation. Utbudet har utvidgats från en enkel gungställning i stål till att innehålla allt du kan önska dig för en inspirerande utomhusmiljö. För är det något som inte har förändrats de sista 70 åren – så är det vår passion och glädje över att skapa lek och mötesplatser som bidrar till ett aktivt och inkluderande samhälle. 

Sedan 2017 tillverkas våra produkter i en ny fabrik i Polen. Vi är emellertid både glada och stolta över att hjärtat i verksamheten finns kvar där allt en gång började i natursköna Aneby där vi är ett 80 tal medarbetare.

Under åren har vi hunnit samla på oss ovärderlig kunskap, inte bara om hur man tillverkar lekutrustning utan också av dess viktiga säkerhet och underhåll. Vi vågar faktiskt påstå att vi är experter på området. Sedan slutet på 80-talet har vi utbildat 1000-tals personer som nu bidrar till att hålla Sveriges lekplatser fräscha och trygga.

Vi gör skillnad
 

Lappset Sweden AB

Vi är en av Sveriges ledande tillverkare av lek-, park och träningsutrustning. I produktutbudet finns aktivitetsutrustning, såsom lekplatser, utegym, seniorgym och parkprodukter, för såväl barn som vuxna och äldre. Lappsets tillverkning sker i Skandinavien, vårt kontor och fabrik för parkmöbeltillverkning ligger i Enköping. I 50 år har Lappsets vision varit att alla ska få vara med och leka, oavsett ålder, förutsättningar och årstid. Vi jobbar aktivt med att skapa inkluderande lekmiljöer där tillgänglighetsanpassning, lekvärde och säkerhet samverkar och där – motion och hälsofrämjande aktiviteter ska vara tillgängligt för alla. Vi gör skillnad!

Malmö Stad

Milford samarbetar med arkitekter, ingenjörer, entreprenörer, byggherrar och anläggare med målsättning att skapa bättre miljöer och trivsel i stadsområden i hela Skandinavien.

Vi har stor passion för att utveckla system och produkter, som kan göra staden till en bättre plats att vistas i. Grön vegetation på platser med begränsat utrymmet är bara en av våra specialiteter.

I över tio år har Milford förmedlat system och knowhow för att förbättra stadsmiljö och landskap över hela Skandinavien.

Vårt produktsortiment omfattar system för plantering av stadsträd, kantavgränsning, markrännor, regnvattenhantering, beläggningar och väggplantering. Alla produkter har skapats i nära samarbete med ledande arkitekter, landskapsarkitekter, ingenjörer och trädgårdsmästare.

Via dialog och löpande projektuppföljning genomgår produkterna en ständig förbättring, både när det gäller design, funktion, hållbarhet och – inte minst, installationsvänlighet. Allt från minsta skarv till det sätt som elementeten staplas på vid transport tas upp till diskussion.

I takt med att storstäderna växer är det Milfords uppgift att utveckla bättre produkter och system som motsvarar de ständigt stigande kraven.

Stadsområdena behöver mer grön växtlighet, stilrena anläggningar i en smakfull design samt nya metoder för effektiv hantering av regnvatten. Förståelse för hur storstadsliv och vegetation interagerar är avgörande för att uppnå en långsiktig framgång vid etablering av grönområden, stadsbebyggelse och underjordiska installationer.

Genom effektiv kunskapsdelning och praktiska erfarenheter bidrar Milford till att sätta standarderna för framtidens stadsmiljö.


Splendor Plant är partiplantskolan som säljer och levererar växter med prakt och livskraft till professionella kunder i hela Sverige och norra Europa. 

Vi är plantskolan som ständigt introducerar nya, spännande växtnyheter och koncept. Utveckling ligger oss varmt om hjärtat, både vad det gäller sortiment, marknad, metoder och personal.


Vi erbjuder ett brett och spännande sortiment av:

Träd och häckväxter, Prydnadsbuskar, Solitärperenner, Barrväxter, Fruktträd, Bärbuskar, Klängväxter & E-plantor

 Besök gärna vår hemsida: www.splendorplant.se.

Stångby plantskola är en av Sveriges främsta leverantör av växter när det gäller kvalitet, kompetens och service. Vi arbetar professionellt och fokuserar på växter av hög kvalitet samtidigt som vi arbetar nära våra kunder och leverantörer. Företaget är starkt expanderande med ca 40 fast anställda.

Stångby odlar huvudsakligen företablerade alléträd och fruktträd samt buskar ur E-plantssortimentet. Huvudkontor och odling finns i Stångby utanför Lund och två säljkontor i Stockholm.

Försäljningen sker mot företag inom gröna sektorn och kundkretsen är i första hand trädgårdsanläggare, kommuner och kyrkogårdsförvaltningar.


Svenska Trädföreningen

Vill du vara med och utveckla branschens tillsammans med oss?

Med över 700 medlemmar är vi landets största förening för människor som arbetar med och intresserar sig för träd i staden. Svenska Trädföreningen är en ideell förening som verkar för att möjliggöra erfarenhetsutbyte samt höja kunskapsnivån gällande skötsel av träd i urbana miljöer. 

Besök gärna www.tradforeningen.org där du hittar mer information om vad som är på gång i föreningen under 2020. Vid frågor om vår verksamhet och fördelarna med ett medlemskap är du alltid välkommen att höra av dig till info@-adressen som du hittar på vår hemsida.


Branschförbundet för begravningsverksamhet i Sverige

1983 fick Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, sitt nuvarande namn. Dessförinnan var namnet Svenska Eldbegängelseföreningen vars historia börjar redan 1882. Utvecklingen av förbundet som en bred, politiskt och konfessionellt obunden branschorganisation står i centrum då förbundet nu utvecklas vidare.

Förbundet arbetar med begravningsfrågor i stort, såväl jordbegravning som kremation. Detta ligger i ansvaret att vara ett modernt branschförbund. Utbildning och rådgivning är viktiga frågor för förbundet.

SKKF främjar med sin uttalade position som en politisk och religiöst obunden organisation en god begravningsverksamhet och en positiv utveckling av olika gravskick från olika etiska, etniska, religiösa, ekologiska och ekonomiska utgångspunkter.

Förbundsavdelningar

En regional uppbyggnad av förbundsavdelningar förekommer inom flera delar av landet. Vissa avdelningar är väl etablerade sedan flera år. 

En förbundsavdelning omfattar ofta flera län eller annat visst geografiskt område.

Respektive avdelningar arbetar med övergripande kyrkogårds- och begravningsfrågor, utveckling, planering, organisation, ekonomi, gestaltning, kulturhistoria och service. Varje förbundsavdelning anordnar 1-2 årliga kyrkogårdskonferenser i olika delar av regionen.

Utbildning

SKKF tillhandahåller ett komplett utbud av kurser inom bl a juridik, arbetsmiljö, fastighetsförvaltning, teknik, arbetsledning, kanslifunktioner, kyrkogårdsplanering, växtmaterial, att möta sörjande m.m. 

Rådgivning

SKKF:s rådgivare lämnar en rad kostnadsfria telefonråd om lagar, arbetsmiljö, växtmaterial, teknik, projektering, studieobjekt, utbildning m.m. Dessutom utför rådgivarna mot förmånlig taxa olika utredningsuppdrag, yttranden, utlåtanden m.m.

Adress- och telefonuppgifter till rådgivarna följer som bilaga med detta brev.

Strukturutredningar

Förbundet har förutom nämnda förbundsrådgivare tillgång till flera experter inom sektorn. Vi kan erbjuda utredningsservice för strukturorganisation, arbetsplanering, reglementen, normer, förnyelseplaner och information m.m.

Krematoriesektorn

Särskild sakkunnig för krematoriefrågor förekommer inom förbundet. Inspektion av anläggningar och biträde vid projektering kan erbjudas.

heterna. Betydande forskningsanslag har beviljats under de senaste åren i syfte att lösa rökgas-reningsproblemen.

Tidskriften KYRKOGÅRDEN är landets enda specialorgan för fackområdet. Utgivning sker sex gånger per år och innehållet omfattar reportage, fackartiklar, nyheter om utveckling, metoder, teknik och notiser om landet runt m.m. Annonser om maskiner och tekniska hjälpmedel bidrar också till stort nyhets- och läsvärde.

SKKF:s hemsida, www.skkf.se

SKKFs hemsida uppdateras regelbundet och där finns all aktuell information från SKKF och om begravningsverksamheten. På dess startsida kan du i ”nyhetsrullen”, dagligen följa hur begravningsbranschen speglas i pressklippen. Där ser du också de flesta nyheterna.


Trädgårdsanläggarna i Sverige STAF

Vi samarbetar med flera organisationer och på internationell nivå med ELCA och naturligtvis nära våra nordiska kollegor. Trädgårdsanläggarna Sverige är dessutom aktiva i branschens olika utbildningsställen i Sverige så att du som medlemsföretagare ska kunna få tag på duktig och välutbildad personal.

 

I över 70 år har Trädgårdsanläggarna i Sverige varit branschorganisation. Bland medlemmarna finner du allt från enmansföretag till stora företag och totalt har vi cirka 100 medlemsföretag.

Studenter kan bli medlem under sin studietid utan kostnad och info om vår verksamhet.


Tönnersjö Plantskola är Sveriges trevligaste Trädodlare.

Var inte blyg utan ​kom till vår monter ​så belönar vi dig med världens bästa TRÄDGUIDE ​​på 243 sidor och över 1000 Träd-bilder.

Och besök ​oss ​gärna​ på ​Facebook eller på vår Hemsida med fina bilder och filmer över vår odling och snygga personal.

Vi på Utform utvecklar och producerar robusta träprodukter för utomhusaktiviteter. 

Våra produkter tillverkas i trä. För att undvika miljöfarliga ämnen väljer vi trä som är naturligt motståndskraftigt, främst ek och lärk. Vi använder lokalt producerat virke från miljöcertifierade skogar. 

Sortimentet består av träningsredskap, hinderbanor, motorikbanor, lekredskap, sittgrupper, informationstavlor, grillarrangemang, vindskydd mm. Vi kan även erbjuda produkter inom lek som är mer anpassade för staden, ”Urban lek”. Vi gör också specialanpassade produkter efter önskemål från kund. Tillgänglighetsanpassning är en av våra specialiteter. 

Gå gärna in på vår hemsida www.utform.se och ta del av vårt sortiment.

Mer stadsgrönska med smarta växtsystem

Hållbart byggande är i fokus. Vi erbjuder smarta växtprodukter och system för att skapa grönare städer. Våra färdigetablerade växtmattor och plantor är enkla att anlägga och har ett minimalt skötselbehov samt ger dig ett färdigt resultat från första dagen. Besök oss för att prata om gröna miljöer.

– Ängsmattor ger en blomstrande örtrik yta som främjar pollinatörer.

– Strandmattor skapar erosionsskydd för sjöar och stränder.

– Pluggplantor skapar möjlighet för eget artval.

– Sedumtak, den vanligaste lösningen för gröna tak. Nu även med biokol!


Lek och Fritidsprodukter AB

Terrigio AB

Trafik och fritid