Att rita landskap är en sak, att se till att bygget blir av är en annan.

Den person som ser till att arbetet blir rätt utfört är en landskapsingenjör.

Landskapsingenjören arbetar med att bygga och förvalta stadens gröna miljöer och det tätortsnära landskapet. Det
innebär bland annat projektering, anläggning, skötsel av parker, bostadsområden och trädgårdar. Landskapsingenjörens kunskaper efterfrågas också för kretsloppslösningar, ekologiskt byggande, naturvård och i arbete med rekreationsområden.

  LIR, en organisation med många möjligheter LIR, en riksorganisation för landskapsingenjörer och trädgårdstekniker

Aktuellt

Anmälan till Landskapsingenjörsdagen 6 februari 2020

Hej alla företagare! Nu är planeringen för Landskapsingenjörsdagen 2020 i full gång och vi vill därför bjuda in Ert företag till att anmäla intresse för att vara med som utställare under dagen! Årets Landskapsingenjörsdag är den 6 februari 2020 och blir en heldag för alla inom branschen att mötas och knyta kontakter. Mer ingående information […]

Läs vidare